Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Posiedzenie komisji 28 marca 2018 r, Mirela Figurska 2018-03-22 16:33:25 dodanie dokumentu
Wspólne posiedzenie komisji 27 marca 2018 r, Mirela Figurska 2018-03-22 16:30:03 edycja dokumentu
Wspólne posiedzenie komisji 27 marca 2018 r, Mirela Figurska 2018-03-22 16:28:36 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 22 marca 2018 roku Adrian Albecki 2018-03-22 11:48:03 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 22 marca 2018 roku Dominika Garda 2018-03-22 11:17:44 dodanie dokumentu
2018.04.11 ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROODPADÓW Paweł Burczyk 2018-03-22 10:40:47 dodanie dokumentu
XXXVIII sesja Rady Miasta Helu, 29 marca 2018 roku Mirela Figurska 2018-03-21 17:33:38 edycja dokumentu
XXXVIII sesja Rady Miasta Helu, 29 marca 2018 roku Mirela Figurska 2018-03-21 16:02:40 dodanie dokumentu
2018.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w kwietniu 2018 r. Paweł Burczyk 2018-03-21 13:59:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Helu. Dominika Garda 2018-03-21 13:19:51 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Dominika Garda 2018-03-19 14:38:54 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXVII/2018 z sesji Rady Miasta Helu z 22 lutego 2018 roku Mirela Figurska 2018-03-14 07:52:00 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Dominika Garda 2018-03-13 14:38:38 dodanie dokumentu
2017.12.31 - STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI MIASTA HELU NA DZIEŃ Marek Dykta 2018-03-13 12:14:02 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970 Adrian Albecki 2018-03-12 14:52:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym. Dominika Garda 2018-03-12 14:28:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/156/17 RADY MIASTA HELU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Marek Dykta 2018-03-12 12:07:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/155/17 RADY MIASTA HELU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Marek Dykta 2018-03-12 12:03:38 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/155/17 RADY MIASTA HELU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Marek Dykta 2018-03-12 12:02:59 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/155/17 RADY MIASTA HELU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Marek Dykta 2018-03-12 12:00:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/154/17 RADY MIASTA HELU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina miejska Hel. Marek Dykta 2018-03-12 11:56:56 dodanie dokumentu
Informacja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego Prokuratury Rejonowej w Pucku za 2016 r. dot. terenu miasta Helu Marek Dykta 2018-03-12 11:42:46 dodanie dokumentu
Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu za 2017 rok Marek Dykta 2018-03-09 11:53:19 dodanie dokumentu
26 Finał WOŚP - Podziękowania dla Urzędu Miasta Helu Julia Milewczyk 2018-03-09 10:52:19 dodanie dokumentu
DANE TELEADRESOWE Mirela Figurska 2018-03-09 09:07:39 edycja dokumentu
Protokóły z posiedzeń Komisji Społecznej Rady Miasta Helu. Mirela Figurska 2018-03-09 09:07:08 edycja dokumentu
Protokóły z posiedzeń Komisji Społecznej Rady Miasta Helu. Mirela Figurska 2018-03-09 09:07:04 usunięcie załacznika
DANE TELEADRESOWE Dominika Garda 2018-03-07 08:01:58 edycja dokumentu
8 marca 2018 r. Urząd Miasta Helu czynny będzie do godz. 14:00. Dominika Garda 2018-03-07 07:58:14 edycja dokumentu
8 marca 2018 r. Urząd Miasta Helu czynny będzie do godz. 14:00. Dominika Garda 2018-03-07 07:57:52 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 06 marca 2018 roku Adrian Albecki 2018-03-06 16:05:29 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 06 marca 2018 roku Adrian Albecki 2018-03-06 15:58:27 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego Dominika Garda 2018-03-06 13:03:36 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego Dominika Garda 2018-03-06 13:01:46 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu Dominika Garda 2018-03-06 11:28:21 dodanie dokumentu
Posiedzenie komisji 12 marca 2018 roku Mirela Figurska 2018-03-06 10:31:35 dodanie dokumentu
Protokóły z posiedzeń Komisji Społecznej Rady Miasta Helu. Mirela Figurska 2018-03-06 09:23:38 edycja dokumentu
Protokóły z posiedzeń Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu. Mirela Figurska 2018-03-06 09:23:03 edycja dokumentu
Protokóły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu. Mirela Figurska 2018-03-06 09:22:28 edycja dokumentu
Protokóły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Mirela Figurska 2018-03-06 09:21:18 edycja dokumentu