obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

położonej w mieście Helu

 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz.  65 z póź. zm. )    

Burmistrz Helu

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  położonej w mieście Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości, składającej się z działki ozn. geod. nr 199/4, na rzecz osoby prawnej

  • nieruchomość składa się z działki ozn. geod. nr 199/7 o pow. 71 m2  KW GD2W/00041543/1

wartość prawa własności gruntu wynosi: 27.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych)  + należny podatek VAT

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z póź. zm ) winny złożyć wniosek w tej sprawie  w sekretariacie Urzędu Miasta  Helu  w terminie  do dnia  03 lutego 2021 roku.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251.

Hel, dnia 22.12.2020 r.

                                                                                                         

                                                                                                                                                            

 

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 wykaz.pdf pdf 670.7 KB Dawid Lewandowski 2020-12-22 10:37:23 492

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2020-12-22 10:35:19
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2020-12-22 10:37:33
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2020-12-22