obrazek loga jednostki

L.p Nazwa Użytkownik Data dodania
1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 Dawid Lewandowski 2023-11-30 14:26:40
2 Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO w Helu - Dawida Migacza, złożone wg stanu majątkowego na dzień 01.09.2022 roku - korekta Iwona Rzepko 2023-11-30 14:10:30
3 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu - 4.12.2023 r. Iwona Rzepko 2023-11-30 10:27:25
4 Obwieszczenie Burmistrza Helu. Iwona Rzepko 2023-11-30 10:21:27
5 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 04.12.2023 r. Mirela Figurska 2023-11-30 09:01:02
6 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej w miejscowości Hel. Iwona Rzepko 2023-11-29 08:53:02
7 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 25 października do 28 listopada 2023 r. Iwona Rzepko 2023-11-29 08:03:11
8 29.11.2023 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym. Iwona Rzepko 2023-11-28 13:38:56
9 Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej w miejscowości Hel Iwona Rzepko 2023-11-24 11:18:44
10 Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej w miejscowości Hel Dawid Lewandowski 2023-11-24 10:50:22
11 Protokół L/23 Mirela Figurska 2023-11-22 15:05:20
12 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu, 27.11.2023 r. Iwona Rzepko 2023-11-21 13:58:45
13 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu, 27.11.2023 r. Mirela Figurska 2023-11-21 11:36:00
14 Zawiadomienie o LI sesji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko 2023-11-21 10:23:13
15 Zawiadomienie. Mirela Figurska 2023-11-20 12:54:29
16 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. egzekucji należności w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta Helu Julia Cygan 2023-11-17 10:13:27
17 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. egzekucji należności w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta Helu. Julia Cygan 2023-11-17 10:12:42
18 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. Iwona Rzepko 2023-11-14 10:45:52
19 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowie i budowie sieci wodociągowej w Helu przy ulicy: Kuracyjnej, Adm. Steyera i Maszopów, dz. nr 173/19, 173/12, 173/20, 173/21, 173/10, 173/11, 515/1, 515/5, 523/10, 512, 509, 508, 510, 511, 523/4, 580/2, 494/2”. Julia Cygan 2023-11-10 13:10:48
20 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowie sieci kanalizacji deszczowej w Helu przy ulicy: Kuracyjnej, Adm. Steyera i Maszopów, dz. nr 173/10, 173/11, 179/1, 494/2, 156/1, 173/12”. Julia Cygan 2023-11-10 13:08:30