obrazek loga jednostki

L.p Nazwa Użytkownik Data dodania
1 Informacja w sprawie wydawania abonamentu na parkowanie w strefie płatnego parkowania dla mieszkańca Helu 2024 r. Katarzyna Machtyl 2024-05-17 15:33:09
2 wykaz osób którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłatę na raty Iwona Rzepko 2024-05-17 13:43:33
3 Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl 2024-05-16 16:00:03
4 Analiza zagrożeń w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wydany na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Hel do uprawiania sportu lub rekreacji Elżbieta Fafińska 2024-05-15 10:55:40
5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku - przydatność wody do spożycia przez ludzi Elżbieta Fafińska 2024-05-15 10:54:02
6 Ogłoszenie Burmistrza Helu Elżbieta Fafińska 2024-05-15 10:44:12
7 Zawiadomienie. Mirela Figurska 2024-05-14 09:45:17
8 II sesja Rady Miasta Helu, 22.05.2024 r. Mirela Figurska 2024-05-14 09:44:49
9 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 26 marca do 14 maja 2024 r. Iwona Rzepko 2024-05-14 09:00:53
10 Sprawozdania burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu - kadencja 2024-2029 Iwona Rzepko 2024-05-14 08:58:30
11 Koło Miejskie Platformy Obywatelskiej RP w Helu Julia Cygan 2024-05-13 14:45:21
12 Grupa Rekonstrukcyjno-historyczna IV Bat. Korpusu Ochrony Pogranicza Julia Cygan 2024-05-13 14:37:20
13 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego przeznaczonej do dzierżawy, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Helu Nr LIV/413/23 z dnia 28 lutego 2024 roku w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dziesięciu lat, z dotychczasowym dzierżawcą, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 811 KW GD2W/00033246/0 i 727/3 KW GD2W 00034171/0 o łącznej pow. 34 m² Dawid Lewandowski 2024-05-13 14:20:20
14 Fundacja Sapere Aude Julia Cygan 2024-05-13 14:20:03
15 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 13 maja 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW w Helu oraz o terminie przeprowadzenia losowania Katarzyna Machtyl 2024-05-13 14:19:32
16 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy Wiejskiej 52-54, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 257 KW GD2W/00016673/7 o pow. 1 m² Dawid Lewandowski 2024-05-13 14:17:00
17 Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do OKW w Helu Katarzyna Machtyl 2024-05-13 14:14:56
18 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Helu, przy ulicy Sztormowej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi Księgę Wieczystą GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel działka ozn. geod. nr 738/8 o powierzchni 1981 m² Dawid Lewandowski 2024-05-13 14:11:09
19 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży. Iwona Rzepko 2024-05-13 13:58:52
20 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko 2024-05-13 13:57:38