obrazek loga jednostki
treść strony

INFORMACJA

W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

NA TERENIE MIASTA HELU

W związku z wprowadzonymi uchwałą Nr XLV/335/23 Rady Miasta Helu z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Helu (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21 kwietnia 2023 r., poz. 1852), zmianami w zakresie funkcjonowania strefy płatnego parkowania (zwanej dalej „SPP”) w naszym mieście, informujemy i przypominamy najważniejsze informacje w tej sprawie:

  1. SPP na terenie Helu ustalona została uchwałą Nr XV/86/16 Rady Miasta Helu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Helu, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 494),
  2. opłaty w SPP pobierane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00, w okresie od 1 czerwca do 30 września każdego roku,
  3. aktualne stawki opłat pobieranych za parkowanie w SPP wynoszą:

Lp.

Opłata

Wysokość opłaty w złotych

1. 

Za pierwszą godzinę parkowania 

4,00

2. 

Za drugą godzinę parkowania 

4,50

3. 

Za trzecią godzinę parkowania 

5,00

4. 

Za czwartą godzinę parkowania i każdą następną 

4,00

5. 

Za bilet całodobowy 

30,00

6. 

Za abonament turnusowy (tygodniowy) 

100,00

7. 

Za abonament miesięczny dla mieszkańca Helu 

20,00

8. 

Za abonament miesięczny na okaziciela 

200,00

9. 

Za abonament miesięczny dla właściciela nieruchomości i przedsiębiorcy 

150,00

4. opłaty wymienione w pkt. 1-5 tabeli należy uiszczać za pomocą parkomatu, gotówką bądź przy pomocy karty płatniczej czy aplikacji mobilnej. Zakupu abonamentów, wymienionych w pkt. 6-9, należy dokonywać w Biurze Obsługi SPP, które będzie miało siedzibę w budynku przy ul. Komandorskiej 2 i czynne będzie w okresie obowiązywania SPP.

5. zgodnie z treścią § 1 pkt 5 Regulaminu SPP, stanowiącego załącznik nr 2, osobą uprawnioną do nabycia miesięcznego abonamentu dla mieszkańca w cenie 20 zł, jest mieszkaniec Helu.

6. z pełną treścią uchwały w sprawie ustalenia SPP na terenie Miasta Helu, uwzględniającą wprowadzone do niej później zmiany, można zapoznać się w BIP Urzędu Miasta Helu, https://bip.hel.eu/?wyswietl=2913-strefa-platnego-parkowania

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała SPP tekst ujednolicony.docx docx 42.2 KB Katarzyna Machtyl 2023-06-01 09:00:05 292
2 01.06.2023_INFORMACJA Strefa Płatnego Parkowania.docx docx 16 KB Katarzyna Machtyl 2023-06-01 09:03:43 310

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Adrian Albecki 2023-05-11 12:40:47
Ostatnia aktualizacja Katarzyna Machtyl 2023-06-01 09:07:40
Autor informacji Przewodniczący Rady