obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ  

pomieszczenia mieszkalnego położonego w mieście Helu 
przeznaczonego do sprzedaży
 


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r.  poz.1899,815) 
 
Burmistrz Helu

podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczenia mieszkalnego, przy ulicy Wiejskiej 79 nr 6, położonego w Helu, przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 7 

Przedmiotowy lokal zlokalizowany jest na nieruchomości ozn. geod. nr 342/2 ujawnionej w księdze wieczystej GD2W/00020308/9.  Położony jest na pierwszym piętrze budynku wolnostojącego, podpiwniczonego o pow. użyt. 19,40 m2   składający się z jednego pomieszczenia mieszkalnego wraz z udziałem wynoszącym  16960/238986 w częściach wspólnych budynku oraz udziału w wysokości 16960/238986  we współwłasności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę  342/2 łącznego  obszaru  743  m2 na której usytuowany jest budynek


Cena sprzedaży wynosi : 61.984,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden  tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złotych)

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2021 r.  poz.1899,815 )  winny złożyć wniosek w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miasta  Helu w terminie do dnia 15 sierpnia 2022 roku.
Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta w Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777251.
Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na  stronie internetowej www.bip.hel.eu.

Hel, dnia 29.06.2022 r.
                                

                                

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 wykaz.pdf pdf 280.4 KB Dawid Lewandowski 2022-06-29 08:51:39 209
2 wykaz - sprzedaż pomieszczenia mieszkalnego.docx docx 14.8 KB Dawid Lewandowski 2022-06-29 08:51:48 269

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2022-06-29 08:49:35
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2022-06-29 08:52:24
Autor informacji Jarosław Pałkowski 2022-06-29