obrazek loga jednostki
treść strony

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

położonej w mieście Helu

 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz.  1899, 815 z 2022 r.,poz.1846 )    

Burmistrz Helu

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  położonej w mieście Helu, przy ulicy Leśnej, ozn. geod. nr 148/55, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiednich  tj. działki  ozn. nr 356/16,148/42,148/53,148/50, do których przylega działka będą przedmiotem sprzedaży  

 

  • nieruchomość składa się z działki ozn. geod. nr 148/55 o pow. 184 m2  KW GD2W/00016673/7

wartość prawa własności gruntu wynosi: 103.300,00 zł  (słownie: sto trzy tysiące trzysta złotych ) (do ceny uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT)

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz.  1899, 815 z 2022 r.,poz.1846 ) winny złożyć wniosek w tej sprawie  w sekretariacie Urzędu Miasta  Helu  w terminie  do dnia  01 grudnia 2022 roku.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251.

 

Hel, dnia 19.10.2022 r.

                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Z up. Burmistrza Helu

Jarosław Pałkowski

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 SKM_C25822101912230.pdf pdf 247.8 KB Dawid Lewandowski 2022-10-19 13:15:02 195
2 SKM_C25822101912231.pdf pdf 470.2 KB Dawid Lewandowski 2022-10-19 13:15:02 189

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2022-10-19 13:14:21
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2022-10-19 13:16:33
Autor informacji Jarosław Pałkowski 2022-10-19