obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

położonej w mieście Helu

 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz.  1899, 815 z 2022 r.,poz.1846 )    

Burmistrz Helu

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  położonej w mieście Helu, przy ulicy Leśnej, ozn. geod. nr 148/56, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości, składającej się z działki ozn. geod. nr 148/42, na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości

  • nieruchomość składa się z działki ozn. geod. nr 148/56 o pow. 140 m2  KW GD2W/00016673/7

wartość prawa własności gruntu wynosi: 81.600,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych)  + należny podatek VAT

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.  34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz.  1899, 815 z 2022 r.,poz.1846 ) winny złożyć wniosek w tej sprawie  w sekretariacie Urzędu Miasta  Helu  w terminie  do dnia  01 grudnia 2022 roku.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251.

 

 

Hel, dnia 19.10.2022 r.

                                                                                                                                                                                

Z up. Burmistrza Helu

Jarosław Pałkowski

 

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 SKM_C25822101912240.pdf pdf 242.8 KB Dawid Lewandowski 2022-10-19 13:17:45 194
2 SKM_C25822101912241.pdf pdf 414.6 KB Dawid Lewandowski 2022-10-19 13:17:45 183

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2022-10-19 13:17:18
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2022-10-19 13:18:55
Autor informacji Jarosław Pałkowski 2022-10-19