obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   
położonej w mieście Helu 
 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz.  1899, 815 z 2022 r.,poz.1846,poz.2185 )     


Burmistrz Helu

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  położonej w mieście Helu, przy ulicy Wiejskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości ozn. geod. nr 288/8

nieruchomość składa się z działki ozn. geod. nr 288/10 o pow. 28 m2  KW GD2W/00016673/7

wartość prawa własności gruntu wynosi: 23.284,00 zł  słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złotych  
(do powyższej ceny doliczony zostanie należny podatek VAT)

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, 815 z 2022 r.,poz.1846, poz.2185 ) winny złożyć wniosek w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miasta  Helu  w terminie  do dnia  09 marca 2023 roku.
Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251. 


                                                                                                                                                                                                                                                      Hel, dnia 26.01.2023 r.
                                    
                                                                                                                                                                                                                                                       Z up. Burmistrza Helu
                                                                                                                                                                                                                                                        Jarosław Pałkowski 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - 288-10.docx docx 15.7 KB Dawid Lewandowski 2023-01-26 14:41:54 169
2 SKM_C258_ko23012615240.pdf pdf 248.3 KB Dawid Lewandowski 2023-01-26 14:41:54 171

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2023-01-26 14:38:18
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2023-01-26 14:41:55