obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

położonej w mieście Helu

 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 )    

Burmistrz Helu

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  położonej w mieście Helu, przy ulicy Leśnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli działki ozn. geod. nr 148/42

  • nieruchomość składa się z działki ozn. geod. nr 148/59 o pow. 101 m2  KW GD2W/00016673/7

wartość prawa własności gruntu wynosi: 64.784,00 zł  (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote ) plus  należny podatek VAT

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ) winny złożyć wniosek w tej sprawie  w sekretariacie Urzędu Miasta  Helu  w terminie  do dnia  29 maja 2023 roku.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251.

 

 

                                                                                                                                Hel, dnia 17.04.2023 r.

                                                                                                         

                                           

                                                                                                                                                             Z up. Burmistrza Helu

                                                                                                                                                            Jarosław Pałkowski

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 SKM_C258_ko23041714070.pdf pdf 232.6 KB Dawid Lewandowski 2023-04-17 14:20:37 146

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2023-04-17 14:18:45
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2023-04-17 14:20:45
Autor informacji Jarosław Pałkowski 2023-04-17