obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   LOKALOWEJ

położonej w mieście Helu

 przeznaczonej  do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U z 2023 r., poz. 344, zm. z 2023 r., poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906) 

Burmistrz Helu

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. WIEJSKIEJ 47C

zlokalizowany na nieruchomości składającej się z działki ozn. geod. nr 298/21  ujawnionej w KW GD2W/00047405/4

  • lokal mieszkalny Nr 2, położony na piętrze budynku o pow. użyt. 19,24 m2 składający się z pokoju z aneksem kuchennym, wraz z przynależnym gruntem o powierzchni  671 m2  w  1924/38213 jego części, łazienka na korytarzu do wspólnego użytku
  • cena wywoławcza przedmiotowej  nieruchomości lokalowej wynosi: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższych nieruchomości na podstawie  art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U z 2023 r., poz. 344, zm. z 2023 r., poz. 1113,1463,1506,1688,1762,1906)   winny złożyć wniosek w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miasta  Helu w terminie  do dnia  21 grudnia 2023 roku.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta w Helu, pokój  nr 209, tel.  58 6777251.

Powyższy wykaz został zamieszczony na tablicy urzędu oraz stronie internetowej www..bip.hel.eu.

 

Hel, dnia 08.11.2023 roku.                                                                          

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 SKM_C258_ko23110813150.pdf pdf 333.6 KB Dawid Lewandowski 2023-11-08 13:38:00 104
2 Wykaz nieruchomości lokalowej Wiejska 47c m.2.docx docx 1 MB Dawid Lewandowski 2023-11-08 13:38:01 95

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2023-11-08 13:35:50
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2023-11-08 13:38:29
Autor informacji Jarosław Pałkowski 2023-11-08