obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
położonej w mieście Helu
przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej


Na podstawie art. 35 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz.65 z póź. zm.)

Burmistrz Helu

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście  Helu, przy ulicy Dworcowej, przeznaczonej  do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - pod budowę budynku z funkcją  mieszkalno-usługową.
Przedmiotowy teren jest wolny od wszelkich ciężarów i ograniczeń, wyposażony jest w sieci uzbrojenia : elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjną. W/w nieruchomość jest zabudowana, nietrwale z gruntem związanymi metalowymi garażami  do rozbiórki przez aktualnego użytkownika.

Cena wywoławcza nieruchomości składającej się działki  ozn. geod. nr 42/3  o  powierzchni  254 m²   KW GD2W/00033118/4
                            
142.000,00 zł ( słownie : sto czterdzieści dwa tysiące  złotych) + 23% podatek VAT

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie  art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r.,  o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U.   z 2020 r., poz.65 z póź. zm. ) winny złożyć wniosek w tej sprawie  w sekretariacie Urzędu Miasta  Helu  w terminie  do dnia 05 maja 2020 roku. Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251.  Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na stronie internetowej   www.bip.hel.eu.

Hel, dn.23.03.2020 r.
 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Dworcowa mapa.pdf pdf 329.1 KB Adrian Albecki 2020-03-24 10:19:40 903
2 SKM_C224e20032409381.pdf pdf 266.9 KB Adrian Albecki 2020-03-24 10:20:39 714

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Adrian Albecki 2020-03-24 10:19:05
Ostatnia aktualizacja Adrian Albecki 2020-03-24 10:22:12
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2020-03-23